اشتها برای رشد سیر محلی در آلبرتا

وقتی حدود 10 سال پیش مارک ویسچر و همسرش برندا به مزرعه خانواده اش بازگشتند ، خانه ای را که در آن بزرگ شده بود بازسازی کردند و آن را از آن خود کردند.

سپس آنها به مساحت 2 هکتار که اکنون مزرعه Deep Roots لقب گرفته است نگاه کردند و دیدند که برای گاو زدن بسیار کوچک است اما اندازه کافی برای رشد سیر است.

در سال 2015 ، آنها اولین محصول خود ، 2500 گیاه سیر را برای فصل 2016 کاشتند. مانند لاله ها ، سیر در پاییز کاشته می شود.

ویشرها به سرعت فروخته شدند...

Read More