یک بار از مردم درباره کیت کلاچ این است بپرسید} آنچه را پاسخ می‌دهند

CP / M یک سیستم عامل دیسک بود – حتی اگر به تیتر چنین نامگذاری شود – به عنوان سیستم دلیل کلیدی یا جایگزین برای میکرو رایانههای بی شماری از دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آیتم به کار گیری قرار گرفت. اکثر رایانههای خانگی و فردی آخرها ده سال ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از یک سیستم استدلال دیسک به کار گیری میکردند که عمده زمان ها حیاتی اسم “DOS” ملازم بود و در اجتماعات مربوط به آسانی به آن ها “DOS” گفته میشد: CBM DOS برای سیستمهای ۸ بیتی Commodore , Atari DOS برای خانواده ۸ بیتی Atari , برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید TRS-DOS به جهت TRS-80 و Apple DOS برای Apple II و MS-DOS به جهت سازگار اهمیت کامپیوتر IBM. برخلاف عمده سیستمهای DOS دیگر، این دستگاه در دیسکهای دیسک ادغام شده بود و در حافظه فردی کامپیوتر بارگذاری نمیشد. از پاراگراف مورد ها استثنایی Commodore بود که DOS در تراشههای ROM در درایوهای دیسک قرارداشت.Lt.Kernal را به جهت کمودور ۶۴ و کومودور ۱۲۸ دسته DOS خویش را بر روی دیسک ذخیره میشود، به عنوان آیتم مهم سیستمهای مدرن است، و DOS به لود رم در روزگار بوت شدن. هردو دیسک مشقت بار و فلاپی دیسکها برای رئیس پر سرعت دسترسی به بلوک ذخیره دادههای پی در پی و بقیه دادهها به نرمافزار نیاز دارند. 4 بعد از آن کیف پول کاغذی را می توان در یک مکان فیزیکی امن برای بازیابی بعدی ذخیره کرد. نورد در آسیاب خوشه ای انجام می شود زیرا ضخامت کم به رول های قطر ریز نیاز دارد. جزء سیستم ادله دیسک از سیستم دلیل فقط در هنگام استفاده از درایو دیسک گزینه نیاز بود. دنبال حرارت های شدید، نقاط داغ و ترکهای سوزان باشید که نشان دهند علت لغزش کلاچ برای مدت وقتی طولانی بوده و نیاز به تعویض فلای ویل است. صفحه ها فولدر اجرایی که هیچ گاه خواهش نمیشوند به حافظه حیاتی بارگذاری نمیشوند. موجود استعمال کنند. برای سادگی به حافظه ثانویه دیسک میگوییم. دینامومترهایی که میتوانند خروجی موتور Top Fuel را اندازهگیری کنند وجود دارند. اگر‌چه IBM پشتیبان برنامهنویسی با (BPS / 360) و TOS / 360 را به جهت سیستمهای کوچک ارائه میداد، ولی آن‌ها از جریان با خارج بودند و بیشتر مشتریان از DOS / 360 یا این که OS / 360 استفاده میکردند.