مهره مار هندی شاه کبری اصل

توصیف
مهره مار است ?
مهره های مار در مارهای مردانه مثبت هستند مهره مار هندی شاه کبری اصل https://sarmohre.com/indian-snake-nut-2/ و در مارهای زن منفی هستند ، که مانند یک آهنربای متابولیک ، دو جفت را با هم جذب می کنند و باعث ایجاد مقاربت جنسی برای ادامه نسل می شوند . بعد از عمل جفت گیری این مهره و مار جدا و به زمین می افتد اگر یک فرد با گرفتن یک مهره است که متعلق به دو جفت گیری مهره مار هندی شاه کبری اصل مارها است از آن) و چند ماه را با یک مغناطیسی بدن با مغناطیس مهره مار هماهنگ و تقویت شخصیت دارنده که از طریق آن زمینه بسیار گسترده تر و قوی تر از آن است که از یک فرد عادی,

اثر مهره مار:
مهره مار توسط بار مغناطیسی آن ایجاد می شود :

افزایش اعتماد به نفس شما

آرامش روانی

افزایش دلبستگی و روابط عاطفی

افزایش امرار معاش خود و بهبود کسب و کار شما

جلوگیری از زخم چشم

نزدیک شدن به مردم

دفع شر و بدی از خود و خانواده خود را

زبان شناسی مهره مار هندی شاه کبری اصل

مشکلات پیچیده و عاطفی شانس

و بسیاری از چیزهای مثبت دیگر

اطلاعات بیشتر در مورد نژاد طبیعی و وحشی کبرای پادشاه هند بدانید :
شاه کبرای طبیعی و وحشی هند یکی از 4 بالاترین مار نژادها در شبه قاره هند و دوم مسابقه اصلی تولید کننده تزیینات از مار است که مهره برتر از آن گرفته می شود .

دانه های مار کبرای پادشاه بزرگ و بسیار زیبا هندی (مانند Daboya) هستند.

از نقطه نظر بهره. ، آنها نیز پاسخ های عالی دارند.

روش تشخیص مهره مار برای پادشاه کبرای طبیعی مهره مار هندی شاه کبری اصل و وحشی هند :
همه چیز در طبیعت دارای شکل ثابت و منحصر به فرد خود است که همچنین مهره کبرا است.

1. مهره پادشاه کبرا دارای یک حالت نیم کره ای است و در داخل قسمت صاف آن یک مارپیچ تونیک وجود دارد و در خارج از نیمکره شکل یک مار است .

2. مهره مار کبرا خشن است (بین ناخن انگشت اشاره و انگشت شست) و مانند یک مهره مار آب یا کوچک به نظر نمی آید (مهره مار آب یا لپه بسیار بزرگتر از این) مهره مار هندی شاه کبری اصل

3. با استفاده از مهره مار و انرژی شما را از آن راه سوم برای یادگیری مهره مار کبرا است .

عکس مار مهره شاه کبرا طبیعی و وحشی هند :
توضیح این است که دانه های مار از لحاظ ظاهر تنها در اندازه و اندازه یکسان هستند و همچنین در رنگ و اثربخشی قابل تشخیص هستند . مهره مار هندی شاه کبری اصل

خشن مهره شاه مار کبرا با خطوط جسورانه و عملکرد عالی.

مهره مار
محتویات بسته تسلیم مهره مار پادشاه کبرا طبیعی و وحشی هند :
1. جفت (دو عدد) از مهره مار یک جفت طبیعی (مرد و زن) نژادهای پادشاه هند کبرا (از بالاترین نژادهای مهره مار هند)

2 . یک جفت (دو عدد) آب بندی تاسیسات

3. تعداد دندان ها (نمادین)

4. طلسم ویژه (خوانده شده در مهره) مهره مار هندی شاه کبری اصل

5. نماز ویژه ای به نام ما و نام خود را در تسبیح

6 . گردن کیسه

7. تضمین کتبی

8. با نماز پچ چشم (که بر روی مهره ها نامیده می شود)

9. حمل و نقل رایگان

10. پرداخت پس از تحویل

11. یک جفت آب مار آجیل از بهترین نژاد به علاوه 2 مارک های گیاهی مهره مار هندی شاه کبری اصل و یک فروشگاه شاخک حساس

خواص شاه کبرا مار مهره طبیعی و وحشی هند :
مهره مار توسط انرژی مغناطیسی مثبت ایجاد می شود که آرامش کامل و اعتماد به نفس واقعی را در فرد ایجاد می کند . این آرامش و اعتماد به نفس است در طول زمان به فرد در اطراف شما که دارای یک مهره مار منتقل, و هموار راه را برای روابط اجتماعی و عاطفی بهتر و کار .