معرفی بهترین پاورپوینت های درسی سایت وب درس

یک برنامه ارائه پرکاربرد هست که از دنیای تجارت سرچشمه گرفته می باشد ولی حالا در دنیای فناوری آموزشی همگانی شده است. مهم همین درحال حاضر ، استعمال از آن در این راستا آموزشی دعوا برانگیز میباشد و نظرات در آیتم به کارگیری از آن از حمایت کننده شدید تا منفی قابل دقت است (Szabo & Hastings، 2000؛ Lowry، 2003). یک عدد از مشکلات اهمیت این می باشد که به کار گیری فعلی آن اکثر وقت ها محدود به نحوه ای از انتقال اطلاعات میباشد ، اکثر اوقات حیاتی محتوای بیش از حد ، به کار گیری ای که پتانسیل وسیع تری را به جهت گونه های ارائه های فن ای و آموزشی ترجیح می دهد. من از پاورپوینت برای انجام تمامی کلاسهای مربوطه از سال 1996 و همینطور برگزاری جلسات توسعه کارمندان در گزینه برنامه و آموزش استفاده از آن استعمال می کنم. مشاجره من این است که این یک یاری ارزشمند به جهت ارائه میباشد ، به شرطی که به کار گیری از آن از حیث تربیتی دارای توجه آیتم توجه قرار گیرد. این نوشته به بعضا از مسائل اهمیت می پردازد که می بایست در سطح های فردی و سازمانی آیتم دقت قرار گیرد. چکیده از نقص‌ در نظارت عینی استعمال از پاورپوینت در آموزش و رویش مستقیماً از یکی از مطلوب ترین ویژگی های آن ، به این معنی که سهولت به کارگیری و منحنی یادگیری نسبتاً قلیل عمق مورد نیاز برای دستیابی به به کار گیری اول ناشی می شود. این دستور سبب به اعمال اغلب مشکوک در زمینه آموزشی شده است. به طور مختص ، این شامل استفاده بی رویه در سخنرانی ها می شود ، جایی که به سادگی به یک رخ جایگزین برای ارائه مطالب متنی که قبلاً از نحوه “فن آوری های قدیمی” (گچ و گفتار) ارائه شده هست تبدیل می شود: این فرمان از امکانات جدید و انعطاف پذیر ارائه شده به کار گیری می کند. حساس به کارگیری از پاورپوینت در تدریس و رویش این نوشته به باز‌نگری اجمالی مزایا و مشکلات مربوط به استعمال از آن می پردازد و راه حل های اهمیت آموزشی را ارائه می دهد که هنگام پذیرش به کار گیری از آن ها بایستی در لحاظ گرفته شود. او در گزینه ماهیت محتوای دانشگاهی بحث نخواهد کرد ، چون همین موضوع خاص فن می باشد و بایستی صرفا برای پرسنل دانش گاه باقی بماند. من همچنین می خواهم تأکید کنم که من از پذیرش اجباری آن در همه موقعیت و توسط تمامی کارکنان حمایت نمی کنم. اهمیت این اکنون ، امیدوارم حیاتی ارائه دیتاها و هدایت در آیتم بهترین شیوه ها ، بتوانم افرادی را که در حال حاضر از آن‌ها به کار گیری می نمایند متقاعد کنم که مزایا ، در صورت استعمال مناسب ، فراوان بیشتر از پیامدهای منفی احتمالی برای کارکنان و دانشجویان است ، و این عالی و قوی است. ابزاری برای تسهیل عملکرد بهبود یافته بسیاری از زمان ها و ماژول ها. یکسری عامل عالی برای به کار گیری از پاورپوینت بدین ترتیب چرا بایستی از پاورپوینت به جهت فعالیتهای آموزشی و یادگیری خویش به کار گیری کنید؟ دلایل زیادی وجود دارد ، البته دلایل اصلی آنان عبارتند از: استفاده صحیح از پاورپوینت می تواند تدریس و یادگیری را برای کارکنان و علم آموزان بهبود بخشد این کار حساس تسهیل ساختاربندی ارائه به نحوه ای رشته ای ، کارمندان را تشویق و پشتیبانی می کند. الگوهای ارائه شده به طور پیش فرض حساس معیارهای ارائه عالی ، نظیر تعداد ردیف دیتاها بر روی اسلاید و میزان و گونه فونت مناسب و غیره طراحی شده اند: استفاده از سبک های قالب پیش فرض می تواند وضوح و ساختار ارائه را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. به این به جلوگیری از استعمال معمول از متن بیش از حد ، اکثر زمان ها در شفافیت ها ، امداد می کند. اهمیت ادغام دقیق رسانه ها ، ارائه می تواند چند از سبک های مختلف یادگیری را به خود جلب کرده و انگیزنده تر شود. ما شما را تشویق می کنیم که در ارائه های خویش از رسانه های بصری و شنیداری پیچیده تری به کارگیری کنید ، هر چند به استدلال افزایش ناگزیر حجم فولدر و خطر استفاده بیش از حد احتیاط حتمی است. فعال سازی را می اقتدار مستقیماً از برنامه یا گاهی زمان ها با موفقیت اکثر ، حساس توقف مطلوب ارائه پاورپوینت و به کار گیری از فناوری جایگزین (به تیتر نمونه ، دستگاه پخش کاست یا VCR) انجام داد. توجه داشته باشید که همین فرمان نیازی به خاموش کردن سیستم رایانه یا سیستم پروژکتور ندارد ، یکی از از رایج ترین تصوراتی که به کارگیری را محدود می کند – در عوض ، از سوییچ “B” در زمان ارائه اسلاید به جهت “خالی کردن” موقت صفحه در حین استعمال به کارگیری کنید.

خواندن مطالب جدید  باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426

این مقاله به تحلیل اجمالی مزایا و مشکلات مربوط به به کارگیری از آن می پردازد و راه حل های اساسی آموزشی را ارائه می دهد که زمان پذیرش به کارگیری از آن‌ها باید گزینه توجه قرار گیرد. همین امر ماهیت محتوای دانشگاهی را توجیه نمی نماید ، چون خاص حرفه می باشد و باید صرفا برای کارمندان دانشکده تحت سوال باشد. من می خواهم تأکید کنم که من از پذیرش ناخواسته تمامی کارمندان و کلیه کارمندان دفاع نمی کنم. اهمیت این هم اکنون ، من امیدوارم که دارای ارائه داده ها و راهنمایی در مورد بهترین طریق های ما ، بتوانم افرادی را که تمایل بیشتری به به کار گیری از آنها دارند ، متقاعد کنم که مزایا ، در شکل استعمال مطلوب ، بسیار اکثر از موردها منفی احتمالی می باشد ، زیرا ابزاری خوب و قادر به جهت بهبود عملکرد اکثری از دوره ها و ماژول ها را تسهیل می کند. یک سری برهان عالی برای استفاده از پاورپوینت بنابراین چرا به استعمال از پاورپوینت به جهت فعالیتهای آموزشی و یادگیری خویش فکر می کنید؟ دلایل متعددی وجود دارااست ، البته دلایل اهمیت آن ها عبارتند از: به کار گیری صحیح از پاورپوینت می تواند تدریس و یادگیری پرسنل و دانش آموزان را بهبود بخشد همین پشتیبانی و پشتیبانی کارکنان را فراهم می کند ، در حالی که ساختار ارائه را به شکل رشته ای تسهیل می کند. الگوهای ارائه شده به جهت فهم و شعور معیارهای ارائه عالی ، نظیر تعداد اسلایدها ، مقیاس های فرعی و فونت ها و غیره طراحی شده اند. همین به پرهیز از به کارگیری معمول از متن بیش از حد ، اغلب در شفافیت ها ، یاری می کند. حیاتی ادغام دقیق رسانه ها ، ارائه را می اقتدار کلیدی طیف وسیعی از سبک های متعدد یادگیری غنی کرد و انگیزه بخش تر شد. ما از شما می خواهیم که به برهان ارتقاء اجتناب ناپذیر حجم فولدر و خطر به کارگیری بیش از حد ، از رسانه های بصری و شنیداری پیچیده تری در ارائه های خود استفاده کنید. اتصال را می اقتدار مستقیماً از طریق برنامه ، یا گهگاه اصلی موفقیت اکثر ، مهم توقف ارائه پاورپوینت و به کارگیری از فناوری جایگزین (مانند دستگاه پخش کاست یا این که VCR) ساخت کرد. توجه داشته باشید که همین دستور نیازی به خاموش کردن سیستم رایانه یا پروژکتور ندارد ، یکی از از مرسوم ترین استثنائاتی که به کار گیری را محدود می کند – به جای به کار گیری از سوئیچ “زمان” به طوری که مجری می تواند هنگام به کار گیری از بقیه موردها ، صفحه را به طور موقت “خالی” کند. رسانه ها. قالب فولدر الکترونیکی قابلیت توزیع و تغییر و تحول را به جهت دانش آموزانی که حاذق به حضور نمیباشند یا این که کلیدی نقص‌ شنوایی یا این که شنوایی میباشند ، آماده می کند. پاورپوینت حساس یک برنامه پیش اکران بدون پول است که می تواند در پوشه ها توزیع شود ، بدین ترتیب خواننده نیازی به پاورپوینت بر روی سیستم فردی شما ندارد. در صورتی که همین عمل را انجام دهند ، می توانند حساس گذراندن یک پوشه پاورپوینت ، مانند ویرایش ، دستکاری های متعددی انجام دهند

سهولت تبدیل نوشته و محتوای گرافیکی از ارائه پاورپوینت به بروشور هم ویژگی دوچندان مثبت و هم خلل ساز است. این ایراد به ادله همین واقعیت که ارائه طرح یا اسکن اسلایدهای مورد استفاده به جهت علم آموزان دوچندان آسان می باشد اجتناب ناپذیر هست که تهیه بروشور فراوان خطرناک است. یک جزوه عالی (مانند مسابقه 1999) فراتر از فهرست بندی پاورپوینت است: می بایست شامل پرسش ها ، عمل ها ، یادداشت ها / منابع گسترده و غیره باشد که معمولاً در یک پاورپوینت معمولی ارائه نمی شود. پوشه پاورپوینت نقطه آغاز خوبی است ، اما من به شدت از نیاز به یک سیاست آموزشی (زیرا اکثر اوقات به جهت تولید هزینه های بیشتر به جهت علم آموزان استفاده می شود) و یک راهکار توسعه و گسترش پشتیبانی می کنم. همیشه اختلاف نظرهای فردی وجود داراست ، مثل ارائه اسلاید تام یا این که فقط نوشته کلی دارای گرافیک خاص ، در صورت لزوم ، البته میزان سازش طولانی مدت نیز برای کارکنان و هم به جهت دانشجویان اثرگذار خواهد بود. به حیث می رسد مسائل اهمیت وجود دارااست آیا اسلایدها یا جزوه های متنی ارائه می دهیم: در صورتی که اسلاید وجود داراست ، آیا می بایست اسلایدهای کامل در دسترس باشد یا یک تحت مجموعه تعیین شده و اصلاح شده به جهت یادداشت ها تبلیغ شود؟ اگر نوشته می باشد ، آیا می بایست آنان را به تیتر پوشه های پردازش کلمه و واژه .rtf یا این که .doc تغییر دهید تا استعمال از آنها برای بسط یادداشت ها و افزودن محتوا برای دانش آموزان آسان تر شود؟ آیا یادداشت های متنی می بایست بیشتر شامل داده ها ، فعالیت ها ، مورد ها آزمایشی و غیره شود و آنان را به اسناد فعال تبدیل کند ، از جمله به جهت به کار گیری در سخنرانی ها و غیره؟ چه کسی می بایست حقوق بدهد؟ چه کسی فایلهای موجود را به جهت علم آموزان تطبیق می دهد ، زیرا ممکن می باشد برای حل مشکلات چاپ اسلایدهای رنگی نیاز به تهیه داشته باشند: برای برخورد کلیدی رایانه های کم مشخصات که می توانند توسط علم آموزان استعمال شوند ، نسخه برداری حیاتی ارائه فرمت خاص و مشخصات فنی پایین؟ چه کسی به علم آموزان می آموزد که مطمئن شوند می دانند به چه صورت از همین محتوا / راهنما حداکثر استعمال را ببرند تا از حیث محتوا و هزینه بهترین نتیجه های را داشته باشند؟ نظرات علم آموزان در گزینه استعمال از آن در درس دادن جکسون (1997) در نتیجه گذار به پاورپوینت ، “افزایش قابل توجه رضایت دانش آموزان” را در عصر های سیاست مقایسه ای تعریف کرد. مفاهیم به کار گیری از پاورپوینت منتشر شده است. از دیدگاه دانشجویان پس از انجام مطالعات گروهی متمرکز داخلی در گزینه بها پاورپوینت کلیدی جایزه زیست شناسی دانشجو در 2 سال گذشته ، به این سرانجام رسیدم که پاسخ های پایین روشن است: اعتقاد و باور بر این میباشد که ساختار سخنرانی ها به جهت دانش آموزان بهبود یافته و روشن تر میباشد وضوح کلی ارائه به طور قابل توجهی بهبود یافت ، هر چند شفافیت تماما سربار قابل قبول بود. در دسترس بودن پرونده ها قبل از سخنرانی ها فرصتی را برای مهیا سازی آماده کرد که اکثری از دانشجویان از آن استقبال کردند البته دیگران نادیده گرفتند. هنگامی که پرونده ها شامل تمام مطالب سخنرانی به طور مفصل بودند ، همین قابلیت وجود داشت که بسیاری از دانشجویان بدون چاره نباشند در سخنرانی ها کمپانی نمایند یا این که علم آموزان در ارتفاع سخنرانی منفعل باشند. توافق شد که یک استراتژی بهینه برای ارائه عنا وین و عنوان ها فرعی اصلی نمودار حتمی است ، براین اساس اظهار نظر فعال در آیتم عنا وین ساختاری مشترک را تشویق می کند. پاورپوینت سخنرانان را تسریع کرد ، غالباً تا حدی که مضر بودند و پیگیری آنان طاقت فرسا بود. بضاعت و توان به کار گیری از پاورپوینت برای حمایت از یادگیری هم پایین تأثیر توانایی های فنی پرسنل و هم علم آموزان هست ، بدین ترتیب یادگیری طریق به کار گیری از آن به جهت بروشورها ، یادداشت برداری ، چاپ و غیره. در صورتی که از شیوه ارائه نخستین استفاده شود واجب است. انتقال هزینه چاپ بروشور به علم آموز به احتمال بسیار ایراداتی را در پی خواهد داشت ، اگرچه کلیدی آموزش مطلوب و به کار گیری از فولدر های پروفایل و … همین امر به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. به جهت نمایش دانش آموزان از پاورپوینت به کارگیری نمایید در درحال حاضر حاضر بسیاری از ماژول ها علم آموزان را ملزم به ارائه محتوا به عنوان منتخب از یک دوره می کنند و این معمولا سبب به به کار گیری از ارائه های پاورپوینت می شود. آن‌ها اغلب سوای آموزش مناسب از علم آموزان منظور می شوند و Prescott & Oduyemi (2003) هشدار می دهند که تلاش علم آموزان به جهت چنین ارائه هایی ممکن است بیش از حد باشد. استعمال از ارائه های پاورپوینت بوسیله علم آموزان فارغ از شک وتردید فرصتی را به جهت بسط مهارتهای قابل انتقال فراهم می نماید ، ولی استفاده از آن در همین حوزه هنوز در بخش اعظمی از موسسات در حال بسط است. راهکار های بسط کاملا پر‌نور هستند و هنگامی از آنان به طور مختصر به کار گیری می شود ، باید یک عنصر باز‌نگری همتایان در نظر گرفته شود.

خواندن مطالب جدید  ادمونتون پس از بارش شدید برف در روز شنبه شاهد 125 مورد برخورد است

پاورپوینت یک برنامه ارائه شده به وسیله مایکروسافت است. همین نرم افزار به همپا Microsoft Word و Excel در تیم اداری استاندارد گنجانده شده است. این قابل انعطاف افزار به اعضا اذن می دهد تا کلیه چیز را از نمایش اسلاید اساسی تا ارائه های پیچیده ایجاد کنند. پاورپوینت اغلب به جهت ایجاد ارائه های تجاری استفاده می شود ، البته می تواند به جهت اهداف آموزشی یا غیر رسمی هم استفاده شود. ارائه ها شامل اسلایدهایی است که می تواند شامل نوشته ، تصاویر و بقیه رسانه ها مانند کلیپ های صوتی و فیلم باشد. جلوه های صوتی و انتقال متحرک نیز می تواند به جهت جذابیت بیشتر ارائه ارائه شود. استفاده بیش از حد از جلوه های صوتی و انتقال عمده باعث تحریک مخاطب شما می شود تا جلب توجه آنها. (بله ، همه ما صدای جیر جیر ماشین را به میزان به اندازه برای یک قدمت شنیده ایم.) بیشتر ارائه های پاورپوینت از قالبی که شامل رنگ یا تصویر پس راستا ، فونت استاندارد و گزینش چند طرح اسلاید هست ، تولید می شود. تغییرات در قالب را می قدرت در “اسلاید اصلی” ذخیره کرد ، که مسئله حیاتی اسلاید مورد استفاده در ارائه را ذخیره می کند. وقتی که تغییراتی در اسلاید کلیدی ایجاد می شود ، نظیر گزینش تصویر پس حوزه جدید ، تغییرات در همگی اسلایدهای دیگر پخش می شود. همین ظاهر یکسان را در در میان تمام اسلایدهای ارائه نگهداری می کند. زمان ارائه یک پاورپوینت ، مجری ممکن می باشد اسلاید ها را در فواصل از پیش انتخاب شده تغییر‌و تحول دهد یا کنترل دستی جریان را تعیین کند. همین عمل را می اقتدار دارای موس ، صفحه سوییچ یا این که در دست گرفتن از راه و روش بدور انجام داد. جریان بارگذاری را می اقتدار اهمیت بارگذاری تمام اسلایدها یا یک گلوله در یک روزگار سفارشی کرد. به عنوان نمونه ، اگر مجری چندین نقطه در ورقه داشته باشد ، ممکن میباشد زمان کلیک بر روی موس ، نقاط جداگانه ای داشته باشد. این امر سبب تعامل بخش اعظم با مخاطب می شود و تمرکز بیشتری بر بر روی هر نکته می گذارد. How to get Microsoft PowerPoint for Free ارائه پاورپوینت را می توان کلیدی استعمال از Microsoft PowerPoint تولید و تماشا کرد. همینطور می اقتدار آنان را کلیدی Apple Keynote ، برنامه ارائه اپل برای پلت فرم مکینتاش ، وارد و صادر کرد. از آنجا که عمده مردم ترجیح می دهند ارائه ها را بر بر روی لپ تاپ مشاهده نکنند ، ارائه های پاورپوینت اکثر اوقات دارای به کارگیری از پروژکتور سناریو دیتا می شوند. بدین ترتیب ، اگر در درحال حاضر آماده سازی ارائه پاورپوینت به جهت اتاقی مالامال از افراد می باشید ، صرفا مطمئن گردید که آداپتور ویدئویی مطلوب دارید. منابع :

خواندن مطالب جدید  مواد شیمیایی و اثر هنری زمان مدیریت

0. http://webdars.net/پاورپوینت-آزمایشگاه-علوم-پایه-یازدهم/

1. http://webdars.net/پاورپوینت-آمادگی-دفاعی-پایه-دهم/

2. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دهم-کل-کتاب/

3. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم-کل-درو/

4. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم-2/

5. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم/

6. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-دوا/

7. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-دوم/

8. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-ششم/

9. http://webdars.net/پاورپوینت-فارسی-یازدهم-درس-هجدهم/

10. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-سوم/

11. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-7/

12. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-پنج/

13. http://webdars.net/پاورپوینت-انسان-و-محیط-زیست-پایه-یازده/

14. http://webdars.net/پاورپوینت-تاریخ-پایه-دهم-انسانی/

15. http://webdars.net/پاورپوینت-تفکر-و-سواد-رسانه-ای-پایه-دهم/

16. http://webdars.net/پاورپوینت-جامعه-شناسی-دهم/

17. http://webdars.net/پاورپوینت-جامعه-شناسی-دوازدهم-انسانی/

18. http://webdars.net/پاورپوینت-جغرافی-دوازدهم-انسانی/

19. http://webdars.net/پاورپوینت-جغرافیا-پایۀ-دهم/

20. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-ادبیات-فارسی-یازدهم/

21. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-فارسی-یازدهم/

22. http://webdars.net/ppt-enviroment-lesson-1/

23. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-1-زبان-انگلیسی-دهم/

24. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-1-زبان-انگلیسی-دوازدهم/

25. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-زبان-انگلیسی-یازدهم/

26. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-دهم/

27. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-دوازدهم/

28. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-زبان-قرآن-دوازد/

29. http://webdars.net/lesson-1-arabic-11/

30. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-یازدهم-انسانی/

31. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دهم-دین-زندگی-دهم/

32. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-2-زبان-دهم/

33. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-زبان-انگلیسی-دوازده/

34. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-زبان-یازدهم/

35. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-دهم/

36. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-دوازدهم-مشترک/

37. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-دوازدهم/

38. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-زبان-یازدهم/

39. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-پایه-یازدهم-انس/

40. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-زبان-انگلیسی-دهم/

41. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-زبان-دوازدهم/

42. http://webdars.net/powerpoint-lesson-3/

43. http://webdars.net/پاورپینت-درس-سوم-عربی-پایه-دهم/

44. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-عربی-دوازدهم/

45. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-عربی-یازدهم/

46. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-عربی-یازدهم-انسانی/

47. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-6-عربی-دهم/

48. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-ششم-عربی-دهم-2/

49. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-6-عربی-یازدهم/

50. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-هشتم-دین-زندگی-یازدهم/

51. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-هفتم-عربی-دهم/

52. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-هفتم-عربی-یازدهم-انسانی/

53. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-5-عربی-دهم/

54. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-5-عربی-یازدهم/

55. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-پنجم-و-ششم-عربی-یازدهم/

56. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-دهم-درس-چهارم/

57. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-چهارم-عربی-یازدهم-2/

58. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-چهارم-عربی-یازدهم/

59. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-چهارم-و-پنجم-عربی-دهم/

60. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-یازدهم-ادبیات-یازدهم/

61. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-دهم-درس-اول-تا-هفت/

62. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-پایه-یازدهم-درس-ا/

63. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-یازدهم/

64. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-یازدهم-درس-دهم-و-ی/

65. http://webdars.net/پاورپوینت-ریاضی-دوازدهم-تجربی/

66. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-نهم-برای-تمام-د/

67. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-هشتم-برای/

68. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-هفتم/

69. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دهم-تمام-فصل-ها/

70. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم/

71. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-دوم/

72. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-3-4/

73. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-ششم-زیست-شناسی-دوازدهم/

74. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هشتم-زیست-شناسی-دوازدهم/

75. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هفتم-زیست-شناسی-دوازدهم/

76. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-پنجم/

77. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-اول/

78. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-یازدهم-تمام-دروس/

79. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-9-زیست-یازدهم/

80. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-یازدهم-فصل-هفتم/

81. http://webdars.net/powerpoint-elementary-biology-seventh-part/

82. http://webdars.net/پاورپوینت-عربی-دهم-رشته-انسانی/

83. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-تجربی-نهم-تمام-فصل-ها/

84. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-فنون-دوازدهم/

85.

Related Posts: