راننده در شرایط بحرانی پس از تلنگر ماشین ، در تصادف در شمال شرقی کلگری آتش می گیرد

یک مرد پس از خارج شدن از کنترل از وسیله نقلیه و پرت شدن چند بار اواخر یکشنبه شب در شمال شرقی کلگری ، در شرایط بحرانی به بیمارستان منتقل شد.

این دقیقاً قبل از ساعت 11 شب در حوالی تقاطع خیابان 16 و خیابان 36th NE واقع شده است

پلیس می گوید به نظر می رسد كه راننده در خیابان شانزدهم هنگامی كه كنترل خود را از دست داد ، از شرق عبور كرد و از میانه عبور كرد و خودرو قبل از آتش گرفتن غلت زد.

راننده از وسیله نقلیه خارج شد.

مسیر خیابان 16 از خیابان 19 به خیابان 52nd NE همچنان که پلیس تحقیقات می کند بسته است.