دومین مرد متهم در سال 2019 قتل در خانه دواین

پلیس مرد دوم را در رابطه با مرگ سال گذشته در خانه دواین در مرکز شهر ادمونتون متهم کرده است.

کارآگاهان آدم کشی روز دوشنبه مرد 38 ساله ای را با صدور قرار بازداشت فوق العاده دستگیر و وی را به قتل درجه دوم در رابطه با مرگ مایکل رز در سال 2019 متهم کردند.

ماه گذشته ، پلیس مردی 44 ساله را به قتل درجه دوم در همان پرونده متهم کرد.

رز ، 55 ساله ، در اکتبر 2019 در داخل سوئیتی در خانه دواین ، که قبلاً در خیابان 10209 100th واقع شده بود ، مرده پیدا شد.

سرویس پلیس ادمونتون روز سه شنبه در یک خبر خبری گفت ، محققان به دنبال مظنون اضافی نیستند.

عملیات خانه دواین پس از مدت کوتاهی پس از مرگ توسط Homeward Trust تحویل شد. در آن زمان ، موسسه غیرانتفاعی اعلام کرد که برای انتقال ساکنان به خارج از ساختمان کار می کند.