دستگاه ایکس ری چیست

با این رادیوگرافی زمانی مشخص می‌شود که به جهت پیشگیری از مشکلات بعدی نیاز به کشیدن دندان شیری باشد مثلاً هنگامی که دندان اهمیت در هم اکنون رشد از پشت دندان شیری است. رادیوگرافی دندان طبق معمول سالی یکبار انجام میگردد البته درصورتیکه دندانپزشک در درحال حاضر باز‌نگری پیشرفت ایراد یا معالجه دندان باشد، ممکن است اکثر انجام دستگاه ایکس ری قیمت شود. رادیوگرافی معمولاً قبل از جرمگیری انجام میشود. به جهت رادیوگرافی دندان آمادگی خاصی نیاز نیست. ممکن است رادیوگرافی دندان پیچیده به حیث رسد البته در واقع ابزار رایجی می باشد که به میزان جرمگیری دندانها اساسی دارد. این مدل رادیوگرافی به جهت تشخیص پوسیدگیهای در بین دندانها (بیندندانی) انجام میشود. به کودکان و زنان در سن باروری نیز پیشبند و هم یقه تیروئید دیتا میشود. دندانپزشک یک پیشبند سربی نیز بر روی قفسه سینه، شکم و ناحیه تناسلی شما قرار می‌دهد تا اعضای مهم بدنتان در معرض پرتوافشانی غیرضروری قرار نگیرند. همانطور که گفتیم اجسامی که باید تحلیل شوند دارای امداد یک تسمه نقاله وارد دستگاه میشوند. این ابراز نگرانی رانندگان در حالی می باشد که پیگیریهای خبرنگار تین نیوز نشان بخشید مقدار اشعه وارد شده به رانندگان در هنگام استفاده از دستگاه مذکور به اندازهای نمیباشد که موجب بیماری شود. بیشتر ژنراتورهای دستگاه ایکس ری از لامپ های ایکس ری حیاتی قدرت تابشی ۱۴۰ تا ۱۶۰ و یا این که ۱۸۰ کیلو ولت به کارگیری می کنند. اشیای موجود در چمدان یا این که بستهها، جنسهای مختلفی دارند، به این ترتیب هر کدام تصاویر مخصوصی در دستگاه نشان خواهند داد. رادیوگرافی انواع متمایز دارااست که زوایای متمایز از دهان را تصویربرداری میکند. تنها بهتر هست قبل از آن دندانهایتان را بهطور صحیح مسواک بزنید تا گوشه و کنار بهداشتیتری به جهت کسانی که بر روی دندانهایتان کار می کنند ایجاد کنید. در مطب دندانپزشک حیاتی پیشبند سربی پوششدهنده قفسه سینه و پاها بر روی صندلی مینشینید. امروزه دارای اشعه ایکس تصویربرداری های پیچیده ای انجام می شود. برای کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از ضعف دستگاه ایکس ری ، شما ممکن است می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.