در مورد فوتبال در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

تا آنجا که رادیو و تلویزیون و روزنامه های آمریکا هم در بخش خبر‌ها ورزشی تمام یا اکثر صفحات و وقت خبر ورزشی را به فوتبال اختصاص میدهند. حقیقتش اینست که ساز بسیاری از جامعه های کنونی سوای فوتبال ناساز میشود. به جهت هر طرفدار فوتبال، به دست آوردن اطلاع از نتیجه ها زنده فوتبالی ظریف و معتبر، مهم بخش اعظمی دارد. آری در بادی حیث فوتبال بازی و ورزش میباشد و برای بسیاری از مردمان حکم تفریح و تفنن دارد ولی فوتبال چنانچه برای تماشاچیان بازی باشد (که تماشاچیان هم سازمان داده میشوند) در بازی جهان جدید یک نهاد تجاری – فرهنگی هست و تا هنگامی که همین بازی یک تجارت جهانی نشده بود، شأن سیاسی- اجتماعی کنونی را نداشت تا پنجاه سال پیش فوتبالیست تنها یک ورزشکار بود. تیم ملی کشورمان 10 فروردین یک دیدار تدارکاتی برابر سوریه داشت و توانست 3-0 رقیب اخبار فوتبال جام حذفی ایران را شکست دهد. حتی قبل از چینی ها، یونانیها ورزشی اختراع کرده بودند که آن را هارپاستون مینامیدند. هنگامی تلویزیون بازی فوتبال پخش میکند، هیچ چیز حتی تلاقی آن کلیدی وقت خبر یا زمان ها فقهی و قدسی موجب قطع گزارش و مانع پخش آن نمی شود. حتی بسکتبال و تنیس که در بازار جهانی پول و تبلیغات جایگاهی دارند، سهم شان در خبر روزنامه و رادیو وتلویزیون اندک و ناچیز است. اما هنگامی به فوتبال می اندیشم می بینم که همین بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، طغیان و اطاعت، توان و ناتوانی، خنده و زاری و شعف و غم است. اما در صورتی که مردمان به فوتبال علاقه نداشتند نمی توانستیم از اهمیت و شأن آن در روزگار کنونی بگوئیم البته همین علاقه به جایگاهی که فوتبال در زندگی ما دارااست گشوده می گردد. برای این‌که همین جایگاه محرز شود، فوتبال میبایست به یک تجارت پهناور مبدل شود در صورتی که اتومبیلرانی و تنیس بعنوان ورزش در بازار پول و سرمایه به مقام مهمی رسیده اند، فوتبال نیکی فقط در بازار سرمایه رخنه کرده بلکه در خانه و زندگی و در لهجه و درک مردمان وارد شده و حیاتی آن درآمیخته می باشد تا جایی که می قدرت گفت در دنیا ما از میان شئون تجدد کاهش چیزی به اندازه فوتبال در سراسر عالم فراگیر شده و به پستوی زندگی مردمان خط مش یافته است. اما زیاد رخداد افتاده میباشد که در رادیو و تلویزیون مسابقه نهایی کشتی یا والیبال پخش می شده هست که یک یا این که دو دقیقه ما‌نده به اتمام مسابقه برنامه انقطاع شده و به جای آن آگهی تجارتی یا این که صداهایی شبیه موسیقی پخش کرده اند و پروا نداشته اند که صدها هزار یا این که میلیونها تماشاگر تا چه ترازو از همین بی ذوقی و بی باکی و تحکّم اندوهگین می شوند و در برابر اطلاع رسانی بازرگانی یا این که هر چیز دیگر که پخش می شود عکس العمل های منفی نشان می دهند. آیا اکنون نیز فوتبال و تماشای آن یک دستور فرهنگی روزگار است؟ اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد اخبار فوتبال استکان عرب لطفا از کاغذ ما بخواهید.