دانستني هاي جالب در مورد كفش

اين مدل كفش نیز گونه های مختلفي دارد، نوع سگك دار، منگولهدار و غيره. برخلاف كفشهاي آكسفورد اين گونه كفش براي کل مردان مطلوب نيست. •بعضي از كفشهاي آكسفورد در نصیب پنجه يك تكه چرم جداگانه دارند(cap toe). به نوعي پاشنه كفش كه اصلی چرم و ميشَن (چرم بز) و نظیر آن ساخته بشود «نعلَكي» ميگويند. به جاي حرير نیز از چرم رنگي استعمال كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. گويا همه متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . بعد از آن از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و همگی كفشها از لحاظ ارتفاع يك شكل شد. براي مثال كفش مردم آلاسكا مهم عربها فرق دارد حتي آن گاه از ظهور اسلام زیرا مسلمانان عقيده دارند پيش از ورود به مسجد بايد كفشهايشان را دربياورند. از آن به بعد از آن كفش هم درون صنعت هاي ديگر شد. 15) چنانچه حیاتی كفش هاي پاشنهدار مشكل داريد بهترين رویکرد حل اين هست كه، آن ها را به پا كنيد و چندين درجه در برعلیه آينههاي تبارک گام بزنيد، يادتان باشد اولیه بدون شک بر روي فرش آن ها را امتحان كنيد و از زواياي گوناگون حركات و قدم زدن خودتان را در آينه ببينيد. كفشي را كه جدید خريداري كرده ايد به مدت قریه دقيقه در روي فرش بپوشيد و گام بزنيد و كاملا مطمئن شويد كه كفش از نظر میزان و قالب متناسب حیاتی پاي شما است در غير اينصورت به فروشگاه آیتم نظر مراجعه كنيد و كفش خویش را تعويض كنيد. 1)كفش مطلوب كفشي می باشد كه هنگام پوشيدن طولانيمدت، پا را ذیل فشار قرار ندهد. 3) سعي كنيد كفشي را كه انتخاب ميكنيد فقط جنبه زيبايي نداشتهباشد بلكه از هر لحاظ مانع آسيب ديدنپاي شما در برابر گرما، سوز و سرما و ناهمواريهاي زمين باشد. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن شخص بالاتر مي رفت نظیر اين كه در آن دوران كساني كه از بالا به تمامی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس قدرت زيادي مي كردند. امروزه از روغن تربانتين به عنوان حلال استعمال مي شود، ولی در بعضي موارد به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي برند كه اما از مرغوبيت واكس خواهد كاست. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با کفش اسپرت پسرانه 2021 وب وبسایت خویش باشید.