جوان 23 ساله در اثر واژگونی کامیون در حوالی تورسبی کشته شد

یک جوان 23 ساله در یک واژگونی تنها در نزدیکی تورسبی ، آلتا جان خود را از دست داد. اواخر شنبه.

در خبرنامه آمده است كه RCMP حدود ساعت 9:45 شب در بزرگراه 39 و بزرگراه 778 به صحنه فراخوانده شد.

محققان معتقدند یک کامیون GMC 2010 در بزرگراه 39 در حال حرکت به سمت شرق بود که به یک پیچ جاده نزدیک شد و به داخل خندق رفت و چندین بار غلت زد.

راننده 23 ساله به بیرون رانده شد و در محل حادثه جان باخت.

سه مسافر با جراحات غیر تهدید کننده حیات به بیمارستان در ادمونتون منتقل شدند. پلیس می گوید که اعتقاد بر این است که الکل یکی از عواملی است که در آن تغییر کرده است.

تورسبی حدود 70 کیلومتری جنوب غربی ادمونتون است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>