ایا باد فتق خطرناک است

یک نصیب از پرده شکم که تمام مرحله شکم را می پوشاند و به آن پریتون گفته می شود، به بیضه ها و تخمدان ها متصل شده و اصلی بیضه ها به درون کیسه بیضه (اسکروتوم) وارد می شوند و سبب ساز تشکیل یک حفره (POUCH) یا این که ساک (SAC) را می دهد. در هفته 12 تا 14 هفتگی، پرورش جنین، بیضه و تخمدانها در شکم نزدیک همگی ها تشکیل می شوند، به مرور زمانه بیضه ها و تخمدان ها به جهت قرار گرفتن در محل طبیعی خود بطرف پایین حرکت می کنند. برخی ممکن می باشد تا زمانه بلوغ علامتی نداشته باشند. پس فتق می تواند بی آرم و در مواقعی نماد دار ملازم اهمیت درد شدید باشد و در صورتی که اختناق وجود داشته باشد، پوست روی حوزه‌ فتق قرمز رنگ و مضاعف دردناک می شود و در همین زمان مریض دچار تب شده و گلبول سفید خون بالا می رود و بسیار بدحال می شود که در همین مواقع فرد می بایست به صورت اورژانسی فعالیت شود . به همین ادله به پدر و مادر ها پیشنهاد می شود : « پدر و مادر ها می بایست حواسشان باشد که در صورتی که لای کشاله ران و یا بیضه نوزادشان باد کرده و متورم شده است و ورم آن نمی خوابد، نوزاد خیلی بی قراری می نماید و زمانی به ناحیه فتق او دست می زنید دردناک است و ممکن است قرمز رنگ و ملتهب باشد باید فورا به بیمارستان مراجعه نمایند.» به طور معمول فتق ها به صورت یک طرفه میباشند اما همین قابلیت وجود داراست که نوزادی فتق دو طرفه داشته باشد به این عامل وقتی که برای تشخیص دقیق فتق طرف برجسته بیضه نوزاد را سونوگرافی می کنند، طرف در مقابل را هم سونوگرافی می نمایند تا در شکل داشتن فتق، در زمان کار هر دو طرف را جراحی کنند. به دلایل مختلف، ممکن می باشد آقایان نیز سرگرم فتق فمورال یا این که فتق نافی هم شوند. فتق های جدار شکم قابلیت داراست در جاهای مختلف وبه اسمهای متعدد وجود داشته باشد که در این جا تنها به فتق کشاله ران و فتق نافی اگر باد فتق کار نشود چه میشود اشاره می کنم. علامت ها و نشانههای بیماری باد فتق چیست؟ فتق کشاله ران و باد فتق بیضه (هیدروسل) جزء بیماریهای مردانه هستند. در یک فتق بی آلایش اینگوئینال روده می تواند به طور آزاد در دهانه­ ورودی کانال کشاله ران و ساک فتق حرکت کند و در ارتفاع روز حجم تورم کشاله ران اندک و زیاد می شود. زمان ی نقاهت آن هم حدود یک ماه و نیم می باشد که در طول آن خوبتر هست خط مش نروید . حدود ۵ در ۱۰۰ کودک اساسی فتق نافی هستند(پسران بخش اعظم از دخترها). فتق ها غالبا به دو صورت فتق کشاله ران و فتق نافی هستند.» یکی از از رویه هایی که می اقتدار تشخیص بخشید نوزاد فتق داراست یا این که نه، این می باشد که وقتی که نوزاد تحمیل می زند و شیون می کند، در محل بروز فتق برآمدگی وجود دارد، اما در وضعیت خوابیده زیرا فشاری بر روی آن وجود ندارد به درون فرو می رود. همین دسته فتق بخش اعظم در نوزادان شیرخوار دیده میشود. در جراحی فتق ها دو طرفه در مواقعی که شیوه غلط باشد عقیمی هم دیده ميشود که بسیار نادر است. ممکن است وقتی که بچه نفخ یا یبوست داشته باشد یا این که خیلی زاری کند و زور بزند، احتمال پیدایش فتق گیر کرده بیشتر شود.» در صورتی که نوزاد در گیر فتق گیر کرده باشد، بد حال می شود به این دلیل می بایست فورا جراحی شود و کار جراحی او اورژانسی می باشد. در افراد پیر که اکنون عمومی مهربانی ندارند و وضعیت فعالیت جراحی را ندارند می توان محافظه کارانه کردار کرد و بیمار را جراحی نکرد. فشار هنگام ورزش مشابه حالت یبوست بوده و منجر به وجود وارد شدن فتق میشود؛ پس حتماً به اندازهی به اندازه مایعات نوشیده و از فیبرها استفاده نمایید تا حرکات روده فارغ از نقص‌ انجام گیرند. نوپا های نارس بهتر می باشد یک شب در بیمارستان بمانند، نوپا ها یکسری روز آن‌گاه ازعمل می توانند فعالیتهای روزانه خود، حتی ورزش را آغاز کنند. پس از فعالیت جراحی فرزندتان ، بعضا از راهبرد های محافظت سپس از فعالیت به شما دیتا می شود. در زمان کار جراحی چون این دو بیماری اهمیت هم ملازم می باشند، فعالیت جراحی می بایست از ناحیه کشاله ران انجام شود که فتق ترمیم گردد و هیدروسل هم هم از در میان برود. فعالیت فتق به رخ اورژانسی انجام شده باشد. به همین استدلال بایستی آن را پیگیری نمایند تا مشخص و معلوم شود که این برجستگی فتق هست یا این که نه.» در رخ تشخیص فتق در نوزاد به محض قابلیت و امکان فعالیت او را جراحی می کنند. بعضا از گونه های فتق مانند فتق هیاتال علامتها مشخص تری دارند، همین موارد شامل سوزش سر دل، مشکل در بلع و درد قفسه سینه است. ولی به خواسته تشخیص کلیدی و صحیح باد فتق نیاز به انجام آزمایشات مختلف، عکسبرداری و سونوگرافی است، به ویژه چنانچه فتق از جور داخلی باشد. و تا هنگامی که اضطراری است، این طریق درمانی را ادامه دهید. زمانی که میزان عده متورم در زمان فغان تغییر‌و تحول نکند. پیدایش هیدوسل در میانسالان معمولاً دردی را به همراه ندارد ولی ارتقاء ترازو کیسه بیضه ممکن هست باعث بروز درد شود. اگر خارج زدگی روده وارد کیسه بیضه شود، درد یا این که التهاب را باعث خواهد شد. تجمع مایع داخل کیسه بیضه (در کانال اینگوینال) سبب بروز هیدروسل یا باد فتق بیضه میشود. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه دارای چه جایی و شیوه به کارگیری از باد فتق کجاست دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.