1 نفر پس از آتش سوزی در اردوگاه موقت در غرب ادمونتون کشته شد

اواخر روز سه شنبه یک نفر پس از آتش سوزی در یک اردوگاه موقت در غرب ادمونتون کشته شد.

بریتنی لوچوک ، سخنگوی خدمات نجات آتش نشانی ادمونتون ، گفت كه یك راننده حدود ساعت 11 شب با آتش نشانی تماس گرفت و گفت كه برخی از درختان در حوالی خیابان 165 و خیابان 116 در حال آتش سوزی هستند.

لوچوک روز چهارشنبه در بیانیه ای از طریق ایمیل گفت ، تیم های آتش نشانی در عرض چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند و دریافتند که یک اردوگاه موقت در میان درختان در حال آتش سوزی است.

وی در بیانیه گفت: “ما می توانیم تأیید كنیم كه در صحنه یک مورد منجر به مرگ شده است.”

لوچوک در مصاحبه ای با سی بی سی نیوز گفت که آیا فرد در آتش سوزی جان خود را از دست داده است یا خیر.

لوچوک گفت که پلیس و بازپرس پزشکی در صحنه حضور داشتند.