۱۱ تا از قدرتمند ترین لباس های بتمن در دنیای کمیک

نکته ها مختلفی در تریلر نو فیلم The Batman و تازهترین ویدیو پخششده از پشت صحنهی تولید فیلم بتمن قرار دارند. باتوجهبه ظواهر گوشه و کنار و یکی از صحنههای دیگر تریلر که بتمن را آغشته به گل خشکشده نشان داد، میتوان حدس زد که کل محفظه کلیدی آب پر میشود. حالا شاید بشود فهمید که چرا برخی از مامورها در دو تریلر فیلم The Batman سرگرم حمله به بتمن یا این که همت برای گیر انداختن او بودند. او که طراح صحنهی فیلم The Avengers، جنس سال ۲۰۱۲ میلادی بوده است، احتمالا حالا اوج هنر خود را در ظاهر بتسیگنال به سناریو نهاده باشد؛ جسمی که تیزر اتفاق افتاد DC FanDome سال ۲۰۲۱ میلادی هم بر روی آن تاکید ویژهای داشت. حال آن شایعات را میتوان بیشازپیش جدی گرفت. بروس وین نو برای تست بازیگری، لباس بتمن جرج کلونی را پوشید و هشت ساعت آن را به بدن داشت. اهمیت این حال، یکی از از چیزهایی که حقیقتا نابخشودنی است، جزئیات غیرضروری لباس بتمنی میباشد که در همین فیلم جورج کلونی در نقش بتمن به تن کرد. در پایان دوره کمیکی زمان طلایی و در برهه زمانی زمان نقره ای در دنیای دی سی، شرکت دی سی یکسری روایت زیر تیتر Elsewolds منتشر کرد که طرفداران بخش اعظمی را نیز بدست آورد. در ادامه در رابطه کلیدی لباس بتمن برای پسر کودک ها و دختران اطلاعاتی را دراختیارتان قرار خوا هیم داد. بعد از آن از مرگ مبارز شنلپوش که بعد از اتفاق افتاد Final Crisis نشان دیتا شد، این جیسون تاد بود که تصمیم گرفت ادامه منش بتمن را در پیش بگیرد. Feb 22, 2020 – بهتازگی ویدیو و تصاویر جدیدی از پشت صحنه فیلم The Batman منتشر شده که نمای کاملی از لباس تازه بتمن را ارائه میدهد. در همین میان، چیزهایی میباشد که ممکن است نمیدانید و احتمالا این دیتاها درباره پشت صحنه فیلم جدید بتمن، برایتان جذاب باشد. احتمال دارد در این دربین ریدلر نیز از زندان میگریزد. احتمالا در این در بین همهی پلیسهای همراهشده دارای بتمن خفه شدهاند و بروس به سختی خود را نجات داده است. زمخت، واقعی، درخشان، ترسناک و تقریبا تکهتکهشده از صفاتی هستند که به یاری آن‌ها می‌شود Bat-Signal مورد دعوا را گزینه تعریف قرار داد؛ ممکن است نظیر خود همین بتمن. درنهایت بعضی جزئیات هیجانانگیز دیگر نظیر تمرکز فراوان جیمز چینلند بر روی واقعگرایی در طراحی صحنهی فیلم The Batman نیز به زیبایی به چشم میآیند. علاوه بر این دارای یک ماسک پلاستیکی می باشد که آن نیز به وسیله یک کش مشکی به راحتی بر بر روی صورت قرار می گیرد. هالا می بایست بدونید که بتمن زرهی داره که باهاش میتونه غیب بشه و حتی سوپرمن نیز نبیندش. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بیشتر در آیتم لباس بتمن و لاک پشت های نینجا لطفا به تماشا از وب تارنما ما.