پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

به این مراد قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر کوچک خیس از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. پیستون ممکن است در گیر نواقص و ایراداتی شوند که هر یک دلایل یگانه خود را دارد. در همین وضعیت، نگاه ناامیدکننده مکانیک بخش اعظم از خود پاراگراف برای شما استرس زا می شود. دیواره پیستون در همین مرحله پایینی گرد و به صورت بیضی طراحی می‌گردد که ضمن آماده آوردن حرکت سهلترش در سیلندر، پس از انبساط این قطعه در اثر حرارت بالای گوشه و کنار احتراق، کاملا فرم استوانه piston 85 yz به خود میگیرد. همین قطعه، نیروی ناشی از احتراق را از نحوه میله اتصال به سمت ذیل و به سوی میل لنگ حرکت می دهد. میل لنگ اتومبیل هم به میزان تعداد سیلندرهای یک ماشین ، ظرفیت پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در رخ زیر ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک اتومبیل 4 سیلندر را تماشا می کنید. دامنه: بخش پایینی پیستون که اصلی سه شرایط سوای برش، دارای برش سطحی و اصلی برش کامل طراحی می گردد و اصلی شاتون و میللنگ در ارتباط است. طراحی درست و متناسب همین بخش نسبت به سیلندر و گوشه و کنار احتراق در میزان مرغوب بودن اختلاط هوا و سوخت، احتراق و در عاقبت توان تولید شده بوسیله موتور اثر گذاری دارد. به تعداد سیلندرهای یک موتور، پیستون در آن وجود دارااست و هر چه تعداد سیلندرها و در سرانجام پیستونها بخش اعظم باشد توان موتور هم بیشتر خواهد بود. خدمت منظم سیستم خنککاری ماشین که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات می گردد می تواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. اگر صدای غیرعادی از موتور شنیده می گردد یک عدد از عارضه ها آن می تواند خراب بودن شاتونها باشد. ولی پرت شدن قطعات فلزی موتور به خارج زیاد معدود است اما میتواند شکل دهد. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت پیستون جدید.