هر آنچه باید درباره مقاوم سازی ساختمان و راه های آن بدانیم

برای مقاوم سازی ساختمان هایی که قرار میباشد تغییر تحول کاربری بدهند یا این که طبقات سازه ای آن قرار میباشد ارتقا پیدا کند؛ بایستی اعتنا داشت که بارهای زنده، ضریب اهمیت ساختمان و همینطور تراز عملکرد ساختمان تغییر تحول پیدا می‌کند در عاقبت نیاز به طراحی مجدد بنا و گزینش تراز کارایی آن توسط شرکت مقاوم سازی میباشد. در حالی که تحقیقات موجود در زمینه مقاوم سازی خمشی تیرها در اکثری موارد در آیتم دال ها هم قابل به کار گیری است، البته این دو دعوا تفاوت هایی اهمیت نیز دارند. حفاظت کاتدی اساسی به کارگیری از آنود گالوانیکی: در همین جور از حفاظت می توان از آنود های منقطع یا این که پوشش زینک به کار گیری کرد. در طراحی سازه های بتنی و فلزی سه خط مش دارای در طراحی وجود دارد. مقاوم سازی در برابر زمین لرزه با به کارگیری از بادبند نیز مثل طریق دیوار برشی ارتقا دشواری و مقاومت کادر را به ملازم دارد. دو برهان حساس برای همین امر مقاوم سازی رسانه ها وجود دارد. به علت دورگیری، بکارگیری همین طریق مقدار شکلپذیری اتصال را نیز افزایش میدهد. اتصال تیر به ستون در قابهای خمشی بتنی مسلح به علت قرارگیری اتصال تحت تنشهای رفت و برگشتی زمین‌لرزه جزء بحرانی ترین نقاط در کارایی کادر بتن مسلح خمشی میباشد. ازاینرو خوب تر هست از اصطلاح بهسازی و در موقعیت خاصتر برای نیروی زلزله از اصطلاح بهسازی لرزهای به جهت مقاومسازی در برابر زلزله استعمال کنید. روشهای رایج به کار گیری شده به عنوان تکنیک های تقویت ساختمان در برابر ز‌لزله و بارهای ثقلی مرده و زنده، نظیر انواع متفاوت پوشش های های مسلح (نظیر ژاکت فولادی و ژاکت بتنی)، شاتکریت، کابلهای پس تنیدگی قرار گرفته در بیرون از بنا و استفاده از صفحه ها و ورق های فولادی مقید شده به سازه، معمولا نیاز به فضای زیادی دارا هستند و اغلب در برابر وضعیت محیطی هم جراحت پذیر میباشند. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد مقاوم سازی نیلینگ لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

خواندن مطالب جدید  حمل بار بلوار تعاون|09194093134-44973278