موتور پیستون شعاعی

همین لقی قلیل موجب میشود که قشری از روغن فی مابین پیستون و سیلندر قرار بگیرد و از ایجاد اصطکاک خشک جلوگیری نماید. در صورتی که به دیواره پیستون های اکران دیتا شده اعتنا کنید می بینید در دیواره همگی آنان شیارهایی ساخت شده می باشد ؛ این شیارها محل نصب رینگ پیستون می باشد. قصد ما از نگارش این نوشته معرفی کامل حلقه پیستون و تحلیل ساختار و وظایف این قطعه در ماشین است. وقتی که باطن گوشه و کنار احتراق ادغام هوا و سوخت محترق می شود، انرژی حاصل از احتراق در فضای بسته به مرحله پیستون وارد می شود و آن را به زیر می راند. به جهت مثال گرمترین روز سال در گرمترین مکان سرزمین را در نظر بگیرید و موتور را پر‌نور و فراوان به آن فشار وارد نمایید چه می‌شود ؟ هواپیما به جهت حرکت روی باند و آماده شدن به جهت پرواز نیاز به یک موتور و پیستون 2jz گیربکس داراست . 7- چسبیدن پیستون به سیلندر : در حالتی‌که در سیستم خنك كننده اشكالی بوجود آید و گرمای موتور به عللی بیش از حد ، بالا برود ( مثل براندن تسمه پروانه ، کمبود روغن در كارتل بر اثر ترک شدن ، یا نبود آب در سیستم ) منجر چسبیدن پیستون به سیلندر میگردد . سوراخ های موجود در بدنه پیستون جهت گردش روغن و خنک کاری تاج پیستون تعبیه شده اند . آن گاه از گرم شدن پیستون و انبساط بعدها آن به صورت دایره در می آید و حساس لقی یه خرده داخل سیلندر حرکت میکند. یکی از از شاتون ها ثابت هست که به آن شاتون حساس (master rod ) گفته می شود و سایر شاتون ها به انتهای چند ضلعی شاتون اهمیت وصل می شوند که به آن ها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که منجر چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود . البته چرا شاتون کوتاه در شتاب تاثیر میگذارد ؟ ولی قطر پیستون پراید در تراز پایینی آن یعنی سطح بازش پاره ای کاهش از سطح بالایی آن طراحی میشود.