موتور پیستون شعاعی

همین لقی قلیل موجب میشود که قشری از روغن فی مابین پیستون و سیلندر قرار بگیرد و از ایجاد اصطکاک خشک جلوگیری نماید. در صورتی که به دیواره پیستون های اکران دیتا شده اعتنا کنید می بینید در دیواره همگی آنان شیارهایی ساخت شده می باشد ؛ این شیارها محل نصب رینگ پیستون می باشد. قصد ما از نگارش این نوشته معرفی کامل حلقه پیستون و تحلیل ساختار و وظایف این قطعه در ماشین است. وقتی که باطن گوشه و کنار احتراق ادغام هوا و سوخت محترق می شود، انرژی حاصل از احتراق در فضای بسته به مرحله پیستون وارد می شود و آن را به زیر می راند. به جهت مثال گرمترین روز سال در گرمترین مکان سرزمین را در نظر بگیرید و موتور را پر‌نور و فراوان به آن فشار وارد نمایید چه می‌شود ؟ هواپیما به جهت حرکت روی باند و آماده شدن به جهت پرواز نیاز به یک موتور و پیستون 2jz گیربکس داراست . 7- چسبیدن پیستون به سیلندر : در حالتی‌که در سیستم خنك كننده اشكالی بوجود آید و گرمای موتور به عللی بیش از حد ، بالا برود ( مثل براندن تسمه پروانه ، کمبود روغن در كارتل بر اثر ترک شدن ، یا نبود آب در سیستم ) منجر چسبیدن پیستون به سیلندر میگردد . سوراخ های موجود در بدنه پیستون جهت گردش روغن و خنک کاری تاج پیستون تعبیه شده اند . آن گاه از گرم شدن پیستون و انبساط بعدها آن به صورت دایره در می آید و حساس لقی یه خرده داخل سیلندر حرکت میکند. یکی از از شاتون ها ثابت هست که به آن شاتون حساس (master rod ) گفته می شود و سایر شاتون ها به انتهای چند ضلعی شاتون اهمیت وصل می شوند که به آن ها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که منجر چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود . البته چرا شاتون کوتاه در شتاب تاثیر میگذارد ؟ ولی قطر پیستون پراید در تراز پایینی آن یعنی سطح بازش پاره ای کاهش از سطح بالایی آن طراحی میشود.

خواندن مطالب جدید  بایگانی‌های مواد شیمیایی صنعتی شرکت بازرگانی آترین شیمی