مظنون در مرگ ادمونتون دستگیر شد: پلیس

کارآگاهان قتل در حال تحقیق در مورد مرگ یک مرد 49 ساله در محله خیابان بویل هستند.

طبق اخبار منتشر شده از پلیس ادمونتون ، EMS به سوئیتی در محل اقامت خود در خیابان 103rd و خیابان 95th در حدود ساعت 9:30 شب فراخوانده شد ، اما هنگام ورود “به دلیل شرایط” با پلیس تماس گرفت.

پلیس گفت که یک مظنون بازداشت شد و اتهامات در جریان است.

قرار است کالبد شکافی روز سه شنبه انجام شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>