طراحی و ساخت دستگاه تصفیه خانه فاضلاب

اصلی حباب زدن به سطح، هوای منتشر شده اکسیژن و یک عمل اختلاط سرعت بالا را آماده می کند. گردش هوا به سمت بالا از نحوه فضاهای دربین سنگ ها اکسیژن کافی برای فرآیندهای متابولیک آماده می کند. حذف معمولاً حیاتی فرآیندهای بیولوژیکی انجام می شود که در آن میکروب ها ناخالصی های آلی را به عنوان خوراک مصرف می کنند و آن‌ها را به دی اکسید کربن، آب و انرژی به جهت رشد و ایجاد نظیر خود تبدیل می کنند. بعضا از بخشها ، در صورت لزوم ، از نحوه پیشرفته تری یا روش سوم استعمال می کنند. جامدات معلقی که از بر روی کاغذ ها و گوشه و کنار های سنگ ریزه عبور می نمایند در مخازن ته نشینی از فاضلاب بیرون می شوند. شتاب ته نشینی آن بیش از شتاب ته نشینی مواد جامد فاسد شدنی از جنس آلی تصفیه فاضلاب پالایشگاه باشد. مخازن ته نشینی که زلال سازهای ثانویه نامیده می شوند میکروبهایی را که به وسیله جریان فاضلاب از سنگها شسته می شوند را حذف میکنند. در مجاورت اکسیژن، میکروارگانیسمها رویش می‌نمایند و یک سوسپانسیون فعال و سالم از جامدات بیولوژیکی به اسم لجن فعال تشکیل میدهند. این مخازن که زلالکنندههای نخستین نیز نامیده میشوند، حدود دو ساعت دوران نگهداری را برای تهنشینی کشش فراهم میکنند. • ایجاد انرژی: نزدیک به 70 % گازهای ایجاد شده در انباره های هضم لجن را گاز متان تشکیل می دهد که ارزش سوختی آن در حدود قیمت سوختی گاز طبیعی در کانال ی شهری است. همین فرآیند حدود شش ساعت در مخزن هوادهی روزگار می برد. 1- مخزن دو پارچه پلی پروپیلن متناسب اصلی حجم ورودی فاضلاب، در این پکیجها از یک یا این که یکسری مخزن پلی پروپیلن مهم احجام متفاوت به کارگیری میشود. مخازن این پکیجها از مواد کامپوزیتی به یار رزین و الیاف و به رخ مدولار در بعد ها و حجم های گوناگون تنظیم می گردد. این فرآیند تبادل یون نامیده می شود و می تواند به طریق های مختلف برای تولید آب د یونیزه شده حساس میزان مرغوب بودن های مختلف استعمال شود. فاضلاب ته نشین شده به طور مداوم در بالای سنگ ها پاشیده می شود و به سمت تحت چکه می نماید و در آنجا به جهت تصفیه عمده عده آوری می شود. از این رو در هر راکتور UASB سیستمی به جهت توده آوری گازهای تولیدی در اثر مراحل بی هوازی وجود دارد.

خواندن مطالب جدید  عصر حاضر عصر اطلاعات و فضای مجازی است و یکی از ابزارهای انتقال اطلاعات در اینترنت است که از نظر اطلاعات و آگاهی نقش بسزایی در زندگی روزمره مردم داشته است. امروزه بیشتر افراد به جای روزنامه و مجله در موضوعات مختلف از اینترنت استفاده می کنند. بنابراین وجود سایت های خبری بدیهی است و تعداد این سایت های خبری در حال افزایش است.