سدیم لوریل اتر سولفات

شامپوی سوای سولفات یا عاری از سولفات به شامپویی می گویند که در آن هیچ کدام از ترکیبات سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات و آمونیوم لوریل سولفات و مشتقات آن وجود ندارد. هم اکنون در صورتی که این سدیم را برداشته و به جای آن آمونیوم قرار دهیم آمونیوم لوریل سولفات می‌شود و درصورتیکه اتوكسیله داشته باشد آمونیوم لوریل اتر سولفات میشود.  الكل چرب اتوكسیله الكلی میباشد كه در درون مولکولش واحدهای اكسید اتیلن قرار دیتا شده است. از نگرش آرایشی بهداشتی سولفاتها تركیباتی مثل سدیم لوریل اتر سولفات میباشند كه بعضاً در رأس تركیبات تشکیلدهنده شامپوها آن گاه از آب قرار میگیرند و خیلی افراد معتقدند كه باعث جراحت رساندن به موها میشود. سدیم لوریل اتر سولفات سدیم لارت سولفات یا همان سدیم لوریل اتر سولفات اهمیت نام تجاری تگزاپون، خمیر نیمه واضح سپید یا این که زردرنگی هست که بوی ملایم داشته و از سورفکتانت های آنیونی سدیم لوریل اتر سولفات صدفی محسوب می شود. حیاتی این وجود این به‌این معنی نمیباشد که به عبارتی محلول مواد شوینده می قدرت مجدد و دوباره به جهت چندین رتبه شستشو بکار رود. در این مقاله به شکل جامع و کامل کلیه مواد آیتم به کار گیری در شوینده های لباس معرفی شده است. در شامپوها و بدن شوهای تجاری از سدیم لوریل اتر سولفات استعمال می شود که از اس ال اس یا سدیم لوریل سولفات ملایم تر است البته در تمام ماده خشنی است. در ادامه توضیح می‌دهیم كه از نگرش شیمی سولفات چیست. سورفکتانت چیست و به چه صورت عمل می کند؟ سورفکتانت چیست؟ به چه صورت فعالیت می کند؟ کوکامیدو پروپیل بتائین بتائین مایع شفاف زرد رنگ ایست که جزء سورفکتانت های آمفوتری به شمار می آید. سدیم لوریل اتر سولفات صدفی در اثر افزودن مواد صدفی کننده مثل اتیلن گلایکول مونو استئارات و اتیلن گلایکول ای استئارات به سدیم لوریل اتر سولفات، تگزاپون صدفی به دست می آید. مثل بسیاری از مواد شوینده دیگر، سدیم لوریل اتر سولفات یک ماده تحریک کننده است. از هنگامی که لوریل سولفات سدیم از این منابع ساخت می شود، نمونه های تجاری همین محصولات در واقع لوریل سولفات سدیم خالص نیستند، بلکه ترکیبی از سدیم آلکیل سولفات سدیم به ملازم مقدار زیادی اس ال اس است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد سدیم لوریل اتر سولفات 70 در شامپو بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.