راننده کامیون غلات در اثر برخورد در بزرگراه کشته شد: RCMP

روز جمعه بر اثر برخورد کامیون غلات و نیمه تریلر در مرکز آلبرتا یک مرد 46 ساله درگذشت.

Blackfalds RCMP حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر جمعه به گزارش تصادف دو خودرو در بزرگراه 42 شرقی جاده Range Road 275 پاسخ داد.

بر اساس اخبار منتشر شده از RCMP ، تحقیقات اولیه نشان داد كه یك كامیون غلات غرب به غرب با یك دستگاه نیمه تریلر منتهی به جنوب برخورد كرده است.

راننده کامیون غلات در صحنه فوت اعلام شد. راننده دیگر آسیب ندید.

تحقیقات در حال انجام است و افسران محلی در حال کار با یک تحلیلگر برخورد RCMP هستند.

Blackfalds ، آلتا. در حدود 13 کیلومتری شمال گوزن قرمز است.