خرید و فروش و قیمت استون در حجم ها 1 لیتری و – توسکا شیمی

تمامی مجموعه دادهها متناسب مهم یک تابع نمایی منفرد (نشاندادهشده به صورت خطوط)هستند. علاوه بر این، استون حاوی یک اتم کربن است که با یک لینک و پیوند دوگانه اهمیت یک اتم اکسیژن و دو پیوند منفرد دارای دو اتم کربن دیگر می باشد در حالی که اتانول حاوی یک تیم -OH متصل به یک زنجیره کربن است. همین مایع بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و ساده ترین و ریز ترین کتون است. علاوه بر این، تفاوت قابل دقت دیگر میان استون و اتانول ، می اقتدار گفت که استون یک مایعات بی رنگ، فرار، قابل اشتعال است و اهمیت بوی تند و تحریک کننده است .در حالی که اتانول یک مایعات قابل اشتعال و قابل اشتعال حیاتی بوی معین یه خرده است. اشتعال آور است. ترکیب استون، از کوچک و بی آلایش ترین کتون ها است. از آنجا که آب قطبی هست و استون به دلیل مجموعه کربونیل قطبی است، می توانند مخلوط شوند. از آنجا که استون یک ماده افزودنی بنزین است، گاز حساس روند رقیق شدن به راحتی در موتور پخش می شود و به بخار شدن نفت و بهبود عملکرد امداد می کند. تراکم نسبی بخار آن برابر ۲ گرم بر سانتیمتر مکعب و فشار بخارش ۱۸۰ میلیمتر جیوه در ۲۰ درجه سانتیگراد است و در ۴۶۵ درجه سانتیگراد به خودی خویش آتش خواهد گرفت. که در گونه مواد شیمیایی فرار و آتش زا قرار می گیرد. اهمیت همین حال، آنها در گونه های مختلفی قرار می گیرند؛ زیرا خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن‌ها مضاعف گوناگون خرید تاچ استون ۱ از یکدیگر است. در حالی که استون و الکل دناتوره هر دو حلال شیمیایی هستند که در گونه های متفاوت تمیز کردن ، چربی زدایی و حتی در تولید برخی از محصولات شبیه به کار گیری می شوند، آن‌ها دو ادغام شیمیایی مختلف هستند. هنگامی که استون اهمیت الکل ادغام می شود، می تواند یک همی استال ایجاد کند. استون قوی میباشد به طور کامل در آب حل شود، به این مضمون‌ که در آب ترکیب می شود. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه خرید کتاب تاچ استون دیجی کالا لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.