بهترین جراح کوچک کردن سینه

اگر‌چه امروزه ریسک انجام بیهوشی در اعمال جراحی فراوان اندک شده است، ولی درحین کل اعمال جراحی، هنوز ریسک مقداری برای عوارض بیهوشی وجود دارد. به عکس بعضی بیماران در معرض ریسک بالاتری میباشند که در این خصوص بایستی اقدامات حفاظتی را اجباراً انجام داد. هر نقطه از بدن که تحت عمل جراحی قرار می گیرد، پس از جراحی در معرض همین خطر قرار دارد. دقت داشته باشید که درصورت بروز عفونت، معمولا تجویز آنتی بیوتیک لازم شده و حتی ممکن هست حتمی باشد چرک ایجاد شده در ذیل زخم مهم جراحی کوچک دیگری تخلیه شده و آسیب گشوده نهاده شود تا پس از شستشوی روزانه، زخم در زمان مطلوب دیگری بسته شود. ذیل خط سینه پوستتان تحریک شده باشد. هاله سینه تیره تر اکثر زمان ها اعتنا بیشتری را به خود جلب می کنند. در خصوص نوک سینه و هاله قهوه ای رنگ باید بگوییم، غالبا متصل به سینه باقی می ماند، البته گاهی نیاز است برداشته شود و در پوزیشن بالاتری قرار بگیرد، به خصوص در سینه هایی که فراوان تبارک كوچك كردن سينه اساسی قهوه هستند. بطور معمول آرئول ونوک پستان در حالیکه هنوز به بافت زیرین خویش متصل میباشند و خون رسانی و عصب دهی آنها برقرار میباشد به محل جدید خویش منتقل می شوند. گاهی پیش می آید که خون رسانی در محل تازه به اندازه کافی نباشد، همین دستور موجب از دست دادن نوک پستان می شود. در تقسیم بندی مقدار عفونت و گونه جراحت بین جراحی های مختلف، جراحی کاهنده حجم پستان یک عدد از جراحی هایی هست که احتمال پیدایش عفونت در آن دوچندان پائین بوده(حدود 1%) و جراحت های ناشی از همین جراحی نیز از انواع جراحت های تمیز (clean)محسوب می شوند. استروژن در ارتقا بافت های سینه نقش کلیدی دارد به این ترتیب حذف استروژن اضافی می تواند به کاهش سایز سینه ها امداد کند؛ به ویژه در اشخاصی که عدم تعادل هورمونی دارد. انجام تمرینات و ورزش های هوازی و ایروبیک هدف : سوزاندن چربی های موجود در بافت سینه ،رانها وباسن. بزرگی سینه که معمولا در پی افزایش وزن، بارداری و شیردهی و گذر دوران واقعه می افتد می تواند سبب تولید محدودیت های مختلف و دردهای مزمن سر و گردن شود. ریز کردن سینه انحصار سنی ندارد و این فعالیت را می توان در رخ لزوم حتی بر روی نوجوانان نیز انجام داد.