برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، قیمت فروش برج خنک کننده فایبرگلاس و فلزی

اصولاً محل کارگزاری برجهای خنک کننده می بایست به جور ای باشد که مانعی در اطراف آن برای ورود جریان هوای جدید به درون برج خنک کننده وجود نداشته باشد و همینطور در شکل به کار گیری از چندین برج در کنار یکدیگر بایستی تدابیری اندیشیده شود که هوای خروجی از برجها مستقیماً وارد یکدیگر نشده و سبب ساز کمتر راندمان و عدم عملکرد برجهای خنک کننده دیگر نشود. در زمان وصل کابل به الکترو موتور می بایست بدون شک از گلند کابل به کار گیری شود تا از ورود آب به جعبه تقسیم الکترو موتور خودداری شود زیرا درصورتیکه آب وارد همین نصیب شود، الکترو موتور می سوزد. پس از گزینش گنجایش درست برج خنک کننده اگر بتوان آن را در فضای باز حیاتی جریان هوای آزاد قرار داد، در حصول یک بازده مناسب از برج خنک کننده مشکلی وجود نخواهد داشت. % مقداری از این اتومبیل آلات یا این که تجهیزات گرمای تولید شده را بوسیله هوای گوشه و کنار به اطراف دفع میکنند. همچنین، هرچه رطوبت نسبی هوای محل کارگزاشتن برج خنک کننده کمتر باشد، دمای هوای مرطوب محل کاهش و در نتیجه راندمان خنک کنندگی و کمتر دمای آب خروجی از برج، بیشتر خواهد بود. به منظور خودداری از نشت های برج خنک کننده، ابتدا بایستی اتصالات این دستگاه ها بدرستی کارگزاری گردد. فرآورده کویل های برج را می توان از مس یا برای کمتر هزینه از گالوانیزه به کارگیری کرد. بدنه همین دستگاه از ورق گالوانیزه گرم تشکیل می شد. این شکستی و خوردگی موجب می‌گردد تا نشت آب در بخش های مختلف دستگاه دیده شد. خنک سازی آب مهم اهداف گوناگون در کاربردهای صنعتی، تهویه مطبوع و… کویل : آب از سیستم وارد همین کویل ها می گردد و گرمای خود را به داخل برج خنک کننده میدهند که به وسیله نازل آب بر روی آنها پاشیده میگردد تا خنک کاری رخ پذیرد. بلودان یا تخلیه و پرتاب قطرههای آب از فن محوری به بیرون از دیگر کارداران مصرف آب فن 4*4 میباشد. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ترموستات رشته برج خنک کننده لطفا از برگه ما بخواهید.