افراد، مکان‌ها، چیزها و ایده‌ها – پروژه گنو – بنیاد نرم‌افزار آزاد

Archimedes بسته GNU برای شبیه سازی دستگاه های نیمه هادی می باشد که به جهت اولین بار در سال 2005 زیر GPL منتشر شده است. ارشمیدس پس از مشاهده وضعیت مشابه سازی های نیمه هادی در سراسر دنیا ایجاد شده است. امروزه برای تدریس دروس در صدها دانشکده در سراسر عالم به کارگیری می شود. آیا خوب تر نمی باشد که بتوانیم از این تکرار باورنکردنی همت ها در سراسر جهان پرهیز کنیم؟ اما آنگاه اتفاقی می‌افتد: زمانی زنگمن می‌خواهد در حین پیاده‌روی در شهر مجدد از نزدیک به اختراعاتش نگاه کند، کودکی با اسکیت‌برد به ساق پا او می‌زند. برنامه ای به جهت ترویج “شمولیت دیجیتال” باید همین تهدیدها را در نظر بگیرد تا از افشای ذینفعان آیتم نظر خود در معرض آن ها خودداری کند. شما می توانید بدون قابل انعطاف افزار، پوشه های MP3 کل یک آلبوم را خریداری و دانلود کنید، البته نمی توانید تمام آلبوم را در یک سطح دانلود کنید. Archimedes همینطور برای هدف ها آموزشی موءثر می باشد زیرا همه می توانند به منابع دسترسی داشته باشند، آنان را اصلاح لینک و آزمایش کنند. ارشمیدس قدرتمند به شبیه سازی اکثری از اثرات فیزیک و انتقال الکترون ها و حفره های سنگین در سیلیکون، ژرمنیوم، GaAs، InSb، AlSb، AlAs، AlxInxSb، AlxIn(1-x)Sb، AlP، AlSb، GaP، GaSb، InP و ترکیبات آن ها (مواد نیمه هادی III-V)، ملازم اهمیت اکسید سیلیکون، میدان های الکترواستاتیک و مغناطیسی اعمال شده و/یا خودسازگار اهمیت به کارگیری از معادله پواسون و فارادی. به راحتی تماشا می شود که تمامی کدهای بسط یافته برای شبیه سازی طبق معمول کدهای بدون پول و/یا اختصاصی نیستند. این یک عدد از مزایای بزرگ به کار گیری از ارشمیدس است. یک مانع بر سر روش همین مدینه فاضله قرار دارد: کپی رایت. Archimedes متعلق به خانواده شناخته شده قابل انعطاف افزار TCAD است، به این معنی که ابزارهایی که برای کمک به گسترش محصولات دارای ارتباط دارای تکنولوژی مورد استعمال قرار می گیرند. دولت‌ها باید حساس استعمال از نرم‌افزار آزاد از حاکمیت محاسباتی خویش مراقبت کنند و مدارس می بایست فقط نرم‌افزار آزاد را آموزش دهند تا مأموریت خود را به جهت آموزش شهروندان خوب جامعه‌ای قوی، آزاد و همکار انجام دهند. براین اساس در واقع به جهت من بسیار راحت خیس است که صرفا از صفحه وب دیدن کنم و فرمی را به جهت جستجوی شماره تلفن فردی لبریز کنم. برای کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استعمال از منبع ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

خواندن مطالب جدید  آلبرتا با کاهش نیازها مملو از درخواست های پرستاران بین المللی شد