اصلاحات در مقررات CPC راننده

عابر پیاده، جایی که قرار میباشد عابران پیاده ایمن باشند، اثبات شد که مستعد تصادف هستند. در صورت وجود مصدومان تصادف، از دیگران امداد بگیرید تا مجروحان را به بیمارستان برسانند یا این که تا رسیدن پزشکان به آن‌ها یاری های اولیه کنید. سپس تیم ای از مقررات برای اجرای همین ضابطه وجود داراست (مقررات مربوط به ازدحام جاده ها، وسایل نقلیه، رانندگان، رسیدگی به جرایم و غیره). همین دستورالعمل ایجاب می‌نماید که عمده رانندگانی که در حمل و نقل متاع یا این که مسافر از شیوه جاده‌ای مشغولند، بایستی آموزش اول اجباری و بازآموزی دوره‌ای را در هنگام رانندگی دارای کامیون‌هایی در هر اندازه، اتوبوس، مینی‌بوس یا اتوبوس تکمیل کنند. حوادث ترافیکی عابران پیاده اکثر در هنگام عبور عابرین از جاده نمایش پیوند رخداد می افتد. به وسایل نقلیه ای که از یک جاده عریض وارد می شوند تسلیم شوید. گردش به چپ: تسلیم شدن به وسایل نقلیه که مستقیم یا به راست می‌پیچند. به وسایل نقلیه ای که از جاده در سمت سواری وارد می شوند، تسلیم شوید. 19. علامت توقف در سطح جاده. جاده وابسته به عابران پیاده می باشد نه وسایل نقلیه. حتی وقتی که چراغ سبز است، اگر راه‌بندان پیش رو شلوغ است و احتمال دارااست وسیله نقلیه شما مانع دیگر وسایل نقلیه شود، از عبور نکنید. حتی وقتی که سیگنال سبز است، قبل از حرکت مطمئن شوید که ایمن است. چنانچه هیچ مامور هدایت و رانندگی را در یک تقاطع شلوغ نمی بینید که ازدحام را ساماندهی می نماید و نمی تواند به طور اثرگذار اطراف را نسخه برداری کند، توقف کنید تا مطمئن شوید که عبور از آن ایمن است. در پاییز 2004، اداره ملی ایمنی بزرگراه و راه‌بندان آمریکا (NHTSA) مطالعات بین‌المللی را تأیید کرد و نتیجه های یک مطالعه می دانی در مورد اثربخشی ESC در ایالات متحده را منتشر کرد. رانندگان به جهت جلوگیری از چنین حوادثی باید به ایمنی عابران پیاده احترام بگذارند و از آن‌ها حفظ کنند. اورجینال حق تقدم عابر پیاده نیز در ضابطه پیش بینی شده است. از آنجایی که رانندگان به احتمال بسیار سست می شوند و در اطراف پل روگذر عابر پیاده یا این که گذرگاه زیرزمینی شتاب می گیرند، پیاده بر روی می تواند باعث به تصادفات مرگبار شود. دیتاها مربوط به سرنشینان و شدت تصادف بوسیله واحد در اختیار گرفتن کیسه هوا به جهت گزینش این که آیا کیسه های هوا بایستی سرکوب شوند یا باز شوند و چنانچه چنین است، در سطح های گوناگون خروجی استفاده می شود.