اتهام قتل درجه 2 ، پلیس قربانی را در مرکز شهر ادمونتون شناسایی کرد

پلیس ادمونتون مردی را به قتل درجه دو در مرگ جاناتان رابرت میلر 46 ساله متهم کرد.

پلیس روز چهارشنبه میلر را به عنوان قربانی آنچه محققان قتل در 20 نوامبر در محله خیابان بویل شهر قلمداد کردند ، شناسایی کرد.

به گزارش روز چهارشنبه پلیس ، پزشکان پیراپزشکی در حوالی ساعت 9:30 شب در یکی از اقامتگاه های آن در خیابان 103 و خیابان 95 حضور یافتند. در این خبر آمده است ، “EMS درخواست کمک پلیس کرده است ،” به دلیل شرایط.

پلیس گفت ، همان شب مظنونی دستگیر شد.

کالبد شکافی به پایان رسید ، اما پلیس می گوید محققان منتظر آزمایش و تجزیه و تحلیل بیشتر هستند تا علت مرگ میلر را منتشر کنند.

پلیس قبلاً مقتول را به عنوان یک مرد 49 ساله شناسایی کرده بود.